[Mirror] Bir Proof of Stake Tasarım Felsefesi

2016 Dec 29 See all posts


[Mirror] Bir Proof of Stake Tasarım Felsefesi

Bu, https://medium.com/@VitalikButerin/a-proof-of-stake-design-philosophy-506585978d51 adresindeki yazının bir aynası(kopyası)dır.

Ethereum gibi sistemler (ve Bitcoin, NXT, Bitshares vb.), temel olarak yeni bir kriptoekonomik organizma sınıfıdır - merkeziyetsiz, yargı alanı olmayan, tamamen siber uzayda var olan ve kriptografi, ekonomi ve toplumsal fikir birliği (konsensüs) kombinasyonuyla sürdürülen varlıklardır. BitTorrent gibi görünebilirler, ancak BitTorrent'un state (durum) kavramı yoktur - son derece önemli olduğu ortaya çıkan bir ayrım. Bazen merkeziyetsiz otonom şirketler olarak tanımlanır, ancak tam anlamıyla şirket de değillerdir - Microsoft'u hard forklayamazsınız. Açık kaynak yazılım projelerine benzeyebilir, ancak tam olarak da öyle değillerdir - bir blok zincirini forklayabilirsiniz, ancak OpenOffice'i forklamak kadar kolay değildir.

Bu kriptoekonomik ağlar birçok farklı aromayla gelir - ASIC-based PoW, GPU-based PoW, naive PoS, delegated PoS, umarım yakında Casper PoS - ve her biri kaçınılmaz olarak kendi temel felsefesiyle birlikte gelir. İyi bilinen bir örnek, proof of work'ün maksimalist vizyonudur, burada "doğru" blok zinciri, madencilerin yaratmak için en büyük miktarda ekonomik sermayeyi harcadığı zincir olarak tanımlanır. Başlangıçta yalnızca bir protokol içi fork choice kuralı olan bu mekanizma, birçok durumda kutsal bir dogma olarak yüceltilmiştir - hash algoritmasını değiştiren protokol hard fork'ları karşısında bile fikrin saf halini ciddi şekilde savunmaya çalışan birinin bir örneği için Chris DeRose ile benim aramdaki bu Twitter tartışmasına bakın. Bitshares'in delegated proof of stake'i başka bir tutarlı felsefeyi sunuyor, burada her şey yine tek bir temel ilke üzerinden akıyor, ancak çok daha da basit bir şekilde ifade edilebilir: hissedarlar oy kullanır.

Bu felsefelerin her biri; Nakamoto konsensüsü, sosyal konsensüs, hissedar oyları konsensüsü, kendi sonuçlarına götürür ve kendi terimleriyle bakıldığında oldukça anlamlı olan bir değerler sistemine yol açar - ancak birbirleriyle karşılaştırıldıklarında kesinlikle eleştirilebilirler. Casper konsensüsünün de felsefi bir temeli var, ancak bu şimdiye kadar açık bir şekilde makaleye alınmamıştır.

Ben, Vlad, Dominic, Jae ve diğerleri, proof of stake protokollerinin neden var olduğu ve nasıl tasarlandığı konusunda kendi görüşlerimize sahibiz, ancak burada kişisel olarak nereden geldiğimi açıklamayı amaçlıyorum.

Gözlemlerimi ve ardından direkt sonuçları listeleyeceğim.


Buradan itibaren, elbette birçok detay ve detaylarda farklı yollar var, ancak yukarıdakiler en azından benim Casper versiyonumun dayandığı temel prensipleridir. Buradan itibaren, rekabet eden değerler arasında tercihleri tartışabiliriz. ETH'e yıllık %1 oranında bir arz oranı verelim ve düzeltici bir hard fork için 50 milyon dolar maliyet alalım mı, yoksa yıllık %0 oranında bir arz oranı verelim ve düzeltici bir hard fork için 5 milyon dolar maliyet alalım mı? Ekonomik model altında bir protokolün güvenliğini artırmak için hata tolere edilebilirlik modeli altında güvenliğini azaltma değiş tokuşunu ne zaman yaparız? Tahmin edilebilir bir güvenlik seviyesine mi yoksa tahmin edilebilir bir arz seviyesine mi daha çok önem veriyoruz? Bu soruların hepsi başka bir post'un konusu ve bu değerler arasındaki farklı değiş tokuşları uygulamanın çeşitli yolları, daha da fazla post'un konusu. Ama onlara da geleceğiz :)